Tuyên bố trách nhiệm

 1. Nhà Cái cam kết cung cấp cho khách hàng một môi trường cá cược có trách nhiệm. Mặc dù cá cược chỉ nên chơi như một họat động giải trí, nó vẫn có thể gây tác động tiêu cực đối với một số khách hàng. Nhà Cái quyết tâm ngăn chặn việc lạm dụng cá cược và khách hàng dưới tuổi quy định đăng nhập trang web cá cược trong khi vẫn cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm cá cược giải trí thú vị. Là một nhà cái có trách nhiệm, quyền lợi của khách hàng là điều quan trọng tuyệt đối của Nhà Cái 
   
 2. The Operator has implemented a self-exclusion function for Customers who might need assistance in handling their compulsive gambling habits. The Customer may opt to self exclude themselves from having access to the Internet Betting Service or the Betting Platform for a period of either 7 days, 30 days, 90 days or for a permanent self-exclusion you may email our customer service at support@sbobet.com. The Customer may also set their own maximum value for their wagering activity for a 7 day period for Sports, Racing and Games separately. In the Casino, the Customer is able to set an amount as the Maximum Betting Loss to limit the amount that the Customer can lose in a rolling 7 day period. The Customer can also set a daily, 7 day or 30 day deposit limit to limit the amount that can be deposited by the Customer for that period. The following are a few things the Customer should remember in order to keep control while gambling:
   
  1. Không nên xem các cược là hình thức có thể kiếm tiền hay trả nợ, cá cược chỉ nên chơi cho vui;
  2. Khách hàng nên tìm hiểu về Luật Cá Cược Thể Thao và Luật Cá Cược Trò Chơi;
  3. Khách hàng chỉ nên cá cược số tiền mà khách hàng có thể thua; 
  4. Khách hàng không nên cố theo các cược đã thua;
  5. Khách hang nên theo dõi số tiền và thời gian khách hang đã dành cho cá cược 
    
 3. Nhà cái hiểu rằng thỉnh thoảng cá cược có thể phát triển thành một vấn đề tiêu cực  cho khách hang.  Nhà cái khuyên Khách Hàng xem xét sự trợ giúp chuyên nghiệp từ các tổ chức bên dưới nếu khách hàng nghĩ rằng mình có vấn đề về cá cược: