Rút tiền

Quy định rút tiền Sbobet:

  • Mỗi thành viên được rút 1 lần trong ngày.
  • Thời gian rút tiền là từ 12:00 trưa đến 21:00 tối hằng ngày.
  • Số tiền tối thiểu mỗi lần rút là 10 điểm tương đương 250.000 VND. 

 

MẪU RÚT TIỀN SBOBET